<-- -------------------------------------------------------------------------------> <-- ------------------------------------------------------------------------------->

Saturday, August 06, 2005

ஊர் ஒன்றுகூடல்கள்-மரபின் தோற்றம் (ஒரு குறிப்பு)

கோடைகாலம் என்றால் ஊர் ஒன்றுகூடல்கள் கனடாவில் வழக்கமாகி விட்டன. வெகு விரைவில் ஒன்றுகூடல்கள் தமிழ் குமுகாயத்துக்குள்ளேயே ஒரு வித சமூக அந்தஸ்து போட்டியாக பரிமானிக்க கூடிய சாத்தியமும் உண்டு. இன்று ஒன்றுகூடல்கள் பெரும்பாலும் ஒரு திறந்த, அனைவரையும் உள்வாங்கும் மன பண்போடுதான் நடைபெறுகின்றன. ஆனாலும், அங்காங்கே சாதிய, பொருளாதார, சமய பிரிவினைகளின் கோடுகளையும் அடையாளம் காணலாம். அதாவது, ஒரு ஊர் கூடினால் அவ்வூர் என்று தம்மை கருதினாலும் "மேல் வர்க்கமாக" தம்மை கருதுவோர் சமூகம் தரமாட்டார். அல்லது, ஊரில் ஒடுக்கப்பட்டோர் இங்கும் வந்தும் கலந்து கொள்வதற்க்கு ஒரு வித எழுதப்படாத தடை அல்லது தயக்கம் இருக்கும்.

ஒரு ஊரின் அல்லது ஊர் மக்களின் வளர்ச்சி அவ் ஊர் மக்களின் ஒன்றுகூடல் நிகழ்வுகளில் வெளிப்படும் எனலாம். பொருளாதார வளம், திட்டமிடல், ஒருங்கினைப்பு, அனுபவ - செயற்பாட்டு அறிவு, செயல்பாட்டாளர்கள் என பல கூறுகள் ஒன்றுகூடித்தான் ஒரு ஒன்றுகூடல் அமைகின்றது. அதனால்தான் ஒன்றுகூடல்கள் சமூக அளவுகோலாக செய்ல்பட்டு போட்டி விரோத மனப்பான்மைக்கு கூட இட்டு செல்லலாம். இன்னொரு பார்வையில் இது ஒற்றுமையையும் தொடர்புகளையும் பேணி முன்னேற்றத்துக்கும் வழி செய்யலாம்.

இப்படியான ஒன்றுகூடல்கள் ஊர் அடிப்படையில் மாத்திம் அல்லாமல் பழைய மாணவர் சங்கங்கள், தமிழ் சங்கங்கள், கோயில்கள், தொழில் குழுக்கள், வானொலி நேயர்ககள், வலைப்பதிவர்கள் (:-)) என்று பல ஒருங்கிணைப்பு ரீதியிலே நடைபெறுகின்றன. இது ஈழத்தில் திருவிழா, பாத யாத்திரை, கொண்டாட்டங்களுக்கு பதிலாக அல்லது அவை போன்று இங்கு தமிழர்கள் தொடர்புகளை பேணி கொள்ள மேற்கொள்ளும் முனைவுகள்தான். இது தமிழர்கள் மத்தியில் மட்டும் இல்லை, இப்படிப்பட்ட ஒன்றுகூடல்கள் கிரேக்க, இத்தாலிய, ஸ்கோற்ரிஸ், யூதர்கள் என எல்லா இன ஊர் மக்களுக்கிடையேயும் வேறுபட்ட மரபுகளுடன் இடம்பெறுகின்றன; உ+ம்:
http://www.jewishtorontoonline.net
http://web.ripnet.com/~nimmos/highland_games.html
http://www.tallahasseecelticfestival.com/

உத்தரவாதமும் கடமைகளும் அற்ற தமிழ் குமுகாய அமைப்பில் ஊர் ஒன்றுகூடல்கள் புலர் வாழ்வின் ஒரு படி நிலையா அல்லது ஒரு மரபாக அமையுமா? இன்றைய நிலையை நோக்கும் போது, சிறுவர்களின் பங்களிப்புக்களும், இளைஞ்ஞர்கள் ஒன்றுகூடலை ஒருங்கிணைப்பதும் இது ஒரு மரபின், ஒரு வாழ்முறையின் தோற்றம் எனலாம்.

ஒன்றுகூடலை நடத்துவதற்த்துக்கு அல்லது ஊர் சங்கத்துக்கு என ஒரு நிதி பங்களிப்பு கோரப்படும். ஒன்றுகூடலுக்கான இடம்/காலம் வெகுசன ஊடகங்கள் மூலமும் நேரடியாகவும் பகிரங்கப்படுத்தப்படும். ஒன்றுகூடல் நாள் காலை 10-11 மணியளவில் மக்கள் குடும்பங்களாகவோ, அல்லது குழுக்களாகவோ குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வருவர். கோடை காலம் என்ற படியாலும், விளையாட்டு போட்டிகள் பல இருப்பதாலும் அரைகாற்ச்சட்டை, முற்கால் காற்ச்சட்டைகளையே பலர் அணிந்து வருவர். முதிய பெண்கள் (அம்மம்மாக்கள்) ஒரு சிலரை தவிர பலர் சேலை உடுத்தே வருவர். ஒருங்கிணைப்போர் உணவு தாயாரிப்பு, விருந்தோம்பல், விளையாட்டு போட்டி ஒழுங்குபடுத்தல்களில் ஈடுபட்டிருப்பர். அறிமுகங்கள், சந்திப்புக்கள், விசாரிப்புக்கள், ஊர் செய்திகள், வம்பளத்தல்கள், எடைபோடுதல்கள், உரையாடல்கள் என மக்கள் கலந்துவிடுவார்கள்.

ஊர்களும் மக்களும் வேறுபட்டாலும் ஒன்றுகூடல்களில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகள் பல ஒன்றுதான். பின்வருவன ஒரு ஒன்றுகூடலில் நிகழவிட்டாலும், இடம்பெறும் நிகழ்வுகளின் ஒரு சிறு தொகுப்பு.

ஆரம்பம்
கனடா கொடியேற்றம்-கனேடிய தேசிய கீதம் குழந்தைகளால் பாடப்படல்
(தாயக கொடியேற்றம்-கொடியேறு பாடல்)
(தமிழ் வாழ்த்து)

விளையாட்டு போட்டிகள்
ஒட்டம்
சிறுவர் தடை மீறி ஓட்டம்
எலுமிச்சம் பழ ஓட்டம்
நீளம் பாய்தல்
உயரம் பாய்தல்
குண்டு எறிதல்

பாரம்பரிய விளையாட்டு போட்டிகள்
கம்பம் ஏறல்
கிளிதட்டு
முட்டி உடைத்தல்
கயிறு இழத்தல்
சங்கீத கதிரை
சிறந்த தம்பதிகள்
சீட்டு விளையாட்டு
சொல் அமையுங்கள்

குழு விளையாட்டுக்கள்
கால்பந்து
கை பந்து
பூ பந்து

இசை (மேளம், பறை) ?
நடனம் (கூத்து, குழு நடனங்கள்) ?
(எல்லா ஒன்றுகூடல்களின் இசைக்கும், மக்கள் கலந்துகொள்ளும் நடன நிகழ்வுகளுக்கும் ஒரு முக்கிய பங்கு இன்று இல்லை என்பது குறித்தல் அவசியம்.)
நகைச்சுவை நிகழ்வுகள்

உணவு முறைகள்
கூழ்
விசேட கறி
பாபிகியூ
மரபு உணவுகள் (பிரியாணி, இடியப்ப கொத்து, புட்டு கொத்து)
சிற்றுண்டிகள்
விசேட பானங்கள்

ஒன்றுகூடல் ஒருங்கிணைப்பு சங்கம் தெரிவு
பரிசளிப்பு
அனைவரும் பங்களித்து துப்பரவு செய்தல்


பெரும் நகரத்தில் பிளவுபட்டு தொடர்பற்று வாழும் பலருக்கு ஒன்றுகூடல்கள் ஒரு குமுகாய உணர்வை வளர்க்கின்றன. இது ஆரோக்கியமானதாக தொடருமா என்பதை மாறும் அரசியல், பொருளாதார சூழ்நிலைகள் தீர்மானிக்ககூடும். இப்படிப்பட்ட ஒன்றுகூடல்கள் தமிழ்ர்களை கனேடிய பொது வாழ்க்கை நீரோட்டத்தில் கலப்பதற்க்கு தடையாக அமையுமா என்ற கேள்விக்கும் தெளிவான பதில் இல்லை. கோடை காலத்தில் சரி, ஆனால் குளிர்காலத்தை எப்படி நாம் அனுபவித்து மருவ போகின்றோம் என்பதில்தான் எமது அடுத்த பயணங்கள் அமையபோகின்றன.

1கருத்துக்கள்

At 1:49 PM, Blogger நற்கீரன் said...

http://www.appaal-tamil.com/index.php?option=content&task=view&id=352&Itemid=63

 

Post a Comment

<< Home